เราเป็นแบรนด์ที่นำเสนอคุณค่า
“จุดประกายให้ทำสิ่งใหม่บนวิถีชีวิตธรรมดาง่ายๆ
ให้แต่ละวันดีขึ้นกว่าเดิม แบรนด์เราจุดประกายให้ผู้คน
เห็นมุมมองใหม่ๆบนวิถีชีวิตธรรมดาในทุกๆวัน
แบรนด์เราจุดประกายให้เกิดไอเดียวใหม่ๆในมื้ออาหาร
ที่แสนธรรมดาในทุกๆวัน”

“ฟาร์มของเราให้ผลผลิตที่สดใหม่และมีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของท้องตลาดได้
เพราะการดูแลจากสัตวบาลของฟาร์มเมช”