เราอยู่กันเป็นครอบครัว ที่ฟาร์มแมชเราอยู่กันเป็นครอบครัวทำงานร่วมกันแบบพี่น้อง ให้ที่ทำงานเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของคุณ
มีสวัสดิการที่หลากหลาย และสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับอีกมาก ซึ่งเราเน้นให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม
เพราะถือว่าทุกคนเป็นหัวใจหลักขององค์กรนี้ รวมไปถึงความสำคัญของการพัฒนาชีวิตและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งที่นี้ยังมีกิจกรรมภายในมากมายให้ได้ร่วมสนุกตลอดทั้งปีอีกด้วย

“ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ”
การผลิตลูกสุกรเป็นจุดเริ่มต้นของสายพานการผลิตเนื้อสุกร
เราจึงต้องตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพเพื่อผู้บริโภคซึ่งเป็นปลายทางได้รับผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและมีสุขภาพที่ดีจากการบริโภคผลผลิตจากมือเรา

“บริษัทยึดถือหลักไม่เอาเปรียบ”
แนวทางการผลิตของบริษัทยึดถือหลักไม่เอาเปรียบ เมื่อเกษตรกรมีศักยภาพในการเลี้ยงได้ผลที่ดี ผลกำไรก็ตกแก่เกษตรด้วยแนวทางธุรกิจนี้นับเป็นแห่งเดียวในภาคใต้ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคนใต้คือเน้นความจริงใจ
ต่อกันเกษตรกรกว่า 200 ราย
ที่ประกันราคากับบริษัทมาเป็นสิบปีรู้สึกต่อการเหมือนพี่น้อง ในฐานะคนเลี้ยงสัตว์ก็อยากให้สัตว์ที่เลี้ยงมีสุขภาพที่ดี ไม่มีสารตกค้างให้ผู้บริโภคได้กินของดีจากบริษัทฟาร์มเมช