Contact

99/9 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง อ.เมือง
จังหวัดนครนครศรีธรรมราช
075 351 951

Google Maps

สาขากระบี่

1/66 ถนน วัชระ ตำบล กระบี่ใหญ่ อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทร 075-700266
farmeshpaktaikrabi@gmail.com

สาขาหาดใหญ่

1/66 83 ซอย 24(นิพัทธิ์สงเคาระห์1) ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร 074-225076
paktai.hy83@gmail.com

สาขาชุมพร

100/53 หมู่ที่2 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โทร 077-510576
pscf.chumpom@gmail.com

สาขาสุราษฎร์ธานี

213/1-3 หมู่ที่1 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร 077-284978
pscfsurat.2559@gmail.com

สาขาสตูล

459/1-2 หมู่ที่5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91140
โทร 074-770201
pscfsatun2016@gmail.com

สาขายะลา

1/66 6-8 ถนนจงรักษ์ 2 ตำบล สะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทร 073-255359
psocf.yala@gmail.com

สาขาประจวบคิริขันธ์

281 ถนนเกาะหลัก ตำบลประจวบคิริขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคิริขันธ์ จังหวัดประจวบคิริขันธ์ 77000
โทร 032-550064
pscf.prachuap@gmail.com

สาขาพังงา

129/21 หมู่ที่3 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทร 076-481230
farmmech.phangnga@gmail.com

สาขาตรัง

433/8 ถนนกันตัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-230540
paktaitrang286@gmail.com

สาขาเพชรบุรี

1069/1-2 ถนนพุหวาย หมู่ที่6 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทร 032-890427
pscf.phet@gmail.com