ร่วมงาน icon

ร่วมงานกับฟาร์มเมช

วันที่ประกาศ

ตำแหน่งงานที่ว่าง

อัตราที่เปิดรับสมัคร

สมัครงานตำแหน่งนี้

5/05/2563

พนักงานขายสินค้าปศุสัตว์

-

5/05/2563

หัวหน้าฝ่ายบุคคล

-

5/05/2563

ผู้จัดการฟาร์มสุกรพันธุ์

-

5/05/2563

พนักงานฝ่ายยานยนต์

-

5/05/2563

เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ

-

5/05/2563

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ดราฟแมน)

-