4

เกษตรกรหมดกังวล เมือมีฟาร์มเมช!

ฟาร์มเมชที่นี้เราใส่ใจ และดูแลเกษตรกร เหมือนเป็นครอบครัว
เดียวกัน พร้อมให้ความช่วยเหลือ
.
ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มหมู หรือฟาร์มไก่ ก็พร้อมดูแล แก้ไขปัญหา
ให้คำแนะนำ และคอยอยู่ข้างๆเสมอในทุกช่วงเวลา
.
ทั้งยังมีทีมงาน ทีมแพทย์ ที่เต็มใจให้ความช่วยเหลือ
อยู่อีกด้วย ถ้าขาดเหลือ หรือมีปัญหาติดขัดตรงไหน
.
เราก็ยินดีที่จะดูแลเกษตรกรในทุกๆขั้นตอน แถมยังช่วยหาตลาด
ในการขายสินค้าให้ด้วย ไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องเป็นกังวลเลย
.
ฟาร์มเมชไม่มีทางทิ้งเกษตรกรไปในยามวิกฤตแน่นอน
ทุกๆปัญหาเราจะช่วยหาทางออกด้วยวิธีที่ดีที่สุดให้ได้
.
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรภายในท้องถิ่นให้มีรายได้มั่นคง
.
เพราะเราเชื่อว่าเกษตรกรเป็นส่วนสำคัญในการผลิตวัตถุดิบดีๆ
มีคุณภาพ เพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภค
.
เราจึงใส่ใจในทุกๆรายละเอียด เพราะอยากให้ทุกฝ่ายมีแต่ความสุข
ได้รับแต่สิ่งดีๆนั้นเอง
.
.
ฟาร์มเมชช็อป 3/12-17 หมู่ที่1 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
.
https://goo.gl/maps/Mb3ywR4RYf4VqxFDA
.
#ฟาร์มหมู #ฟาร์มไก่ #เนื้อหมู #เนื้อไก่ #ภาคใต้ #นครศรีธรรมราช
#ฟาร์มเมช #ฟาร์มเมชช็อป #Farmesh #Farmeshop