ฟาร์มเมช ฟาร์มผลิตพันธุ์ไก่เนื้อของบริษัท Farmesh ภาคใต้ตั้งอยู่ในพื้นที่เกือบ 800 ไร่ ใน อ.ชะอำจังหวัดเพรชบุรี ที่นี่เปิดมาตั้งแต่ปี 2557 โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนพื้นที่เดิม 353ไร่ ที่ประกอบด้วยโรงเรือนและส่วนขยายอีก 400ไร่ ซึ่งพึ่งก่อสร้างเสร็จ
ฟาร์มแห่งนี้มีเป้าหมายหลัก  เพื่อผลิตลูกไก่ส่งแก้เกษตรซึ่งเป็นฟาร์มคู่สัญญา กับบริษัทนับตั้งแต่เพรชบุรีลงไปจนถึงสงขลา กระบวนการการผลิตของฟาร์ม เริ่มต้นตั้งแต่การรับลูกไก่เนื้อ 2 สายพันธ์ุอายุ 1 วัน (นำเข้าจากต่างประเทศและในประเทศ)มาเลี้ยงจนโตเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตไขฟักจาก นั้นจะส่งไข่ไปฟักที่โรงฟักเมื่อได้ลุกไก่ก็จัดส่งไปยังเกษตรต่อไป