ฟาร์มเมช ฟาร์มที่อยากจุดประกายความสุขทุกมื้ออร่อย ให้คุณด้วยผลิตภัณฑ์หมูและไก่ที่มีคุณภาพ เพราะเราเชื่อว่าเนื้อสัตว์ที่ดี ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆทั้งการดูแลและการให้อาหารที่เหมาะสมเราจึงใส่ใจ ในทุกๆรายละเอียดเพื่อให้ได้วัถดุดิบที่มีคุณภาพดี ส่งตรงถึงผู้บริโภค
เราเป็นเครือข่ายเกษรตกรในภาคใต้  “ฟาร์มของเราให้ผลผลิตที่สดใหม่และมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของท้องตลาดได้ เพราะการดูแลจากสัตวบาลของฟาร์มเมช”
อีกหนึ่งความสำเร็จจากครอบครัวเกษตรกรของเรา มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟาร์มเมช “เพื่อการ ส่งมอบผลผลิตที่มีคุณภาพจากฟาร์มคุณภาพ สู่เมนู คุณภาพของคนไทยทุกครัวเรือน”